Artikel nr 03 fra blad nr 4-2002
Emne: Bokklipp
Kamppreken


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johannes Brandtzæg

Enhver preken bør være en kamp for å vinne sjeler! 

Det er ganske uverdig for en Guds ords forkynner kun å stå opp og avlevere et foredrag. Det er umiskjennelig at kampen for å vinne sjeler var noe av det mest fremtredende i Jesu og apostlenes preken. 

Og kan det egentlig være annerledes dersom vi anser en sjel for å være verd mer enn den ganske verden?

Ordet som blir brennende i en troende manns munn, det er det Åndens sverd som skal ramme samvittigheten og bringe de sønderknuste i ånden til å juble over frelsen i Kristus.