Artikel nr 04 fra blad nr 3-2002
Emne: Dikt
Fly til Jesus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Så stille og skjult i hvert menneskehjerte
– bak lyster og synder og fall – 
der kjennes Guds dom og der er det en smerte
– en lengsel – et Himmelens kall.
– Å følg denne lengsel 
tross alt det som binder 
til verden og synden deg ned. 
– Å, fly fra ditt fengsel. 
Ja, fly til du finner 
i Jesus din lykke og fred.