Artikel nr 12 fra blad nr 6-2001
Emne: Fra fedrearven
Hvordan Herren tar seg av sine


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av C.O.Rosenius

Gi akt på hva Kristus gjorde mot sine skrøpelige disipler! Deres liv var fullt av svik, uforstand og svakhet. Og likevel ser vi at han aldri foraktet eller fordømte dem, så lenge de hang ved ham, men han bar alltid deres skrøpeligheter. Deres feil, uforstand og svakhet var altomfattende. 

Vi ser hvordan de ville nedkalle ild fra himlen over dem som foraktet Kristus, hvordan Peter ville holde sin Herre tilbake fra å lide, hvordan de trettet om hvem som var størst, hvordan de alle forlater ham og Peter grusomt fornekter ham, hvordan de fullstendig glemte ordet om oppstandelsen. Ja, Thomas ville ikke tro at han var oppstanden før han fikk stikke fingeren i naglemerkene. 

Han forakter dem ikke heller, slik at han lar dem gå sin veg. Nei, han tar fremdeles vare på dem, slik som de trenger det. Han taler kjærlig med dem. straffer det som er galt med mildhet. retter deres uforstand og minner dem om ordet som stár skrevet : "Står det ikke skrevet at Messias måtte lide dette?" Han taler med dem som sine kjæreste barn og venner. som om de ikke hadde gjort ham det minste i mot, og søker bare à gjenopprette deres tro og fred. På. den måten gjør han dem sterke. 

Måtte Gud gi oss alle den nåde å legge større vinn på den opphøyede kjærighet som Kristi eksempel lærer oss! Vi skal ikke tro vàr egen ånd. men la Herren være vår mester. Ham skal vi følge i alt. også i det vi snakker om her. Å kunne se og bedømme andres feil er ingen kunst. Det kan de vantro og fariseeme også. Men å vise barmhjertighet og med ydmyk kjærlighet "bære" de svakes skrøpeligheter og bare søke å hjelpe dem til rette og til omvendelse. det er en stor og høy kunst. Endog troende kristne, som selv trenger til barmhjertighet hver dag, lærer temmelig sent à vise den sannne barrnhjertighet mot de svake brødre.