Artikkel nr 10 fra blad nr 5-2001
Emne: Bokklipp
Tilpasning
Av Francis A. Schaeffer.

Dette er den store tragedien blant de kristne i vår tid; at de ikke har vært i stand til å stå for sannheten og vise at den betyr noe. Det er bare én ting vi kan kalle dette, nemlig tilpasning; de kristne har tilpasset seg de normene som råder i verden til enhver tid. Først har de tilpasset seg når det gjelder Bibelen. Mange har et svakt syn på Bibelen og tror ikke at alt som står der er sant. Ikke bare sant når den omtaler troen, men også når den tar opp naturvitenskap, historie og moral. Denne utviklingen har også ført til at mange konservative kristne har begynt å bruke de bibelkritiske metodene. Og husk at dette er de samme metodene som rev i stykker Biblenes autoritet for protestantene i Tyskland i det attende århundre og som gjorde det samme for de liberale teologene i vårt eget land i begynnelsen av forrige århundre. For det andre har de tilpasset seg også når det gjelder konkrete saker, slik at de ikke engang har greid å ta klare standpunkter i saker som gjelder liv og død.

Denne tilpasningen har kostet oss dyrt. For det første fordi den har ødelagt Bibelens kraft og gjort den for svak til å kunne møte vår tids vantro. For det andre fordi den har tillatt vår kultur å fortsette sitt forfall. Vi må si med smerte at det er denne tilpasningen til tidsånden, til verdens visdom, som har hindret kirken i å stoppe vårt samfunns kurs mot sammenbruddet. Jeg er sikker på at når vi én dag står framfor Jesus Kristus, så vil vi se at det først og fremst er vi kristne – fordi vi har vært svake og tilpasset oss – som er ansvarlige for at de kristne normer har blitt tilintetgjort i landet vårt de siste 40 til 60 år.

La oss være klar over at å tilpasse seg tidsånden er den alvorligste form for verdslighet som tenkes kan. Og når vi definerer verdslighet på denne måten, må vi dessverre si at de kristne i dag, med få unntak, er verdslige og ikke trofaste mot Kristus.

Fra "Skjebnetime"
Ansgar forlag