Artikel nr 10 fra blad nr 4-2001
Emne: Vitnemål og tjeneste
Vi trenger vekkelse


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Joel Asare, Ghana

- når vi er uberørt av det faktum at 2,5 milliarder mennesker i verden aldri har hørt tale om Jesus 
- når Jesus står utenfor vår kristne virksomhet
- når vi er mer opptatt av hva mennesker sier om oss enn hva Gud sier
- når jordiske sysler og interesser blir viktigere enn de evige
- når vi heller ser på fjernsyn, leser romaner og ukeblad. enn leser i Bibelen og ber
- når vår kristendom mangler glede
- når kristne som kommer sammen, heller taler om nyheter, vær og sport enn de taler om Gud
- når vår kristendom finnes i hodet, men ikke i gjerning og praksis
- når kristne ektefeller ikke ber sammen
- når våre barn vokser opp og tilegner seg verdslige vurderingsmåter, hedenske filosofier og ugudelige livsvaner
- når våre barns utdannelse og idrettsprestasjoner er viktigere for oss enn deres sjeler
- når Guds folk er mer opptatt av sitt arbeid og sin karriere enn av Guds rikes og av at mennesker skal bli frelst
- når vi heller tjener penger enn ofrer noe
- når folk må trekkes til kirken ved hjelp av underholdning
- når vi ikke kjenner behov for å ha fellesskap med andre kristne
- når synd i forsamlingen ikke lenger blir tatt hånd om på den måten Bibelen foreskriver
- når vi i våre forsamlinger og kirker setter i ledende posisjoner mennesker som ikke oppfyller Skriftens kvalifikasjoner
- når den fortapte verden omkring oss hverken vet eller bryr seg om at vi finnes.
- når vi ikke anstrenger oss for â vitne om Jesus til dem som går fortapt
- når forkynnelsen av Guds ord virker kjedelig for oss
- når de kristne ikke er villige til å stille opp og hjelpe til og ofre til misjonen
- når ilden har sloknet i hjertene våre, i våre ekteskap og i våre menigheter
- når vi ikke lenger tror at Gud kan gjøre det som er umulig
- når vi er blinde for vår dype nød og tenker at vi selv ikke trenger vekkelse

(Fra “Brevet från Litter:ttur|nissionen". nr. ZOUI. overs. fra svensk ved G.R.l