Artikkel nr 6 fra blad nr 4-2001
Emne: Bokanmeldelse
Frelsen ble forberedt i Det gamle testamentet
Av Eivind Gjerde.

BOK:
Johnny Vågen:
"Frelsen ble forberedet i Det gamle testamentet"
Lunde forlag, 2000
142 s, hft.

Det gamle testamentet i lys av Jesus Kristus.

Johnny Vågen (f. 1950) er bibelskolelærer ved Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Han har i boken "Frelsen ble forberedt i Det gamle testamentet" gitt oss en enkel, klar og solid innføring i den gammeltestamentlige frelseshistorien. Det har vært en stor glede å få lese boken.

Forfatteren går kronologisk gjennom Det gamle testamentet og behandler først skapelsen og urhistorien. Deretter går han gjennom Guds løfter til patriarkene Abraham, Isak og Jakob, utfrielsen av Israel fra Egypt, Sinaipakten og en rekke andre viktige emner og epoker i Israels historie. Boken avsluttes med behandlingen av Israels og Judas bortførelse og folkets hjemkomst fra eksilet i Babylon.

Vi har fått en svært god og skrifttro innføring i Den gamle testamentes budskap. Johnny Vågen makter å behandle det veldige materiale som den gamle pakt representere på en oversiktlig og konsis måte. Boken er på knappe 142 sider inkludert studieopplegget. Det sier seg selv at noe av stoffet kunne ha fått en mer utførlig behandling.

Men forfatteren har vektlagt å vise hvordan Jesus Kristus og frelsen i han er hovedsak også i Det gamle testamente. Dette har han lykkes med på en god måte. Boken er trosstyrkende og oppbyggelige å lese.

Forfatteren imøtegår dem som vil prøve å arbeide med Det gamle testamentet løsrevet fra Det nye testamentet. Han hevder at det bare er ut fra Det nye testamentet at vi får det rette lyset over Det gamle testamentet. Jesu og apostlenes vitnesbyrd om Det gamle testamentet er nøkkelen til å forstå dets profetiske budskap. Denne holdningen til Det gamle testamente skal vi merke oss. For den er bibelsk. Jesus sier i Johannes evangeliet kapitel 5:39 at skriftene (Det gamle testamentet) vitner om ham.

Johnny Vågen lar på et forbilledlig måte Det nye testamentet tolke Det gamle testamentet. Etter at han har behandlet et emne fra den gamle pakts tid, slutter han gjennomgangen med et avsnitt som han kaller: linjer til NT. På den måten blir bibelens to hoveddeler i profeti og oppfyllelse knyttet sammen til et hele.

Det er utarbeidet et studieopplegg til boken til hjelp for bibelgrupper.

Boken anbefales varmt for troende i alle aldre. Særlig vil kristendoms- og teologi studenter som blir utsatt for historisk-kritiske bibelforskningsmetoder, ha nytte og hjelp av å lese denne boken. De vil få hjelp til å tenke bibelsk om Det gamle testamentet. Og det trengs i dag.