Artikkel nr 2 fra blad nr 3-2001
Emne: Andakt
"Det gjorde Gud"
Av Bjørn Lende.

"For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden." Rom 8, 3-4

"Det som var umulig for loven" - Det kan for oss mennesker ofte se ut som vi står overfor umulige oppgaver, men det som det er tale om her er noe helt annet.

Da synden kom inn i verden, ble menneske tskilt fra samfunnet med Gud. Adam og Eva ble drevet ut av hagen. For at dette samfunnet skal gjenopprettes må synden bort. Vi må bli rettferdige for Gud. Det er denne rettferdighet det er umulig for loven og fremskaffe. Gud gav oss loven som uttrykk for sin hellige, gode vilje. Men den er ikke i stand til å forandre mennesket, unntagen til en viss grad i det ytre i vår livsførsel. Ja, Paulus vitner endog at loven førte til at synden våknet til live. (Rom 7.9). Dersom loven får herske i min samvittighet, fører det bare til mer synd, bitterhet mismot og fortvilelse. Det er ikke fordi det er noe galt med loven, men "den var maktesløs på grunn av kjødet". Det er i vår syndige natur ikke noe som loven er i stand til å skape noe godt av. For en kristen er ikke dette bare kunnskap. Det er en erfaring. Nettopp på grunn av det syndige kjødet mitt har jeg en sterk trang til å ville bli og være rettferdig på grunn av min egen rettferdighet og fromhet. Hensikten med loven er at min egen rettferdighet skal bli avkledd. Jeg må bli enig med Gud i hans ord når det dømmer meg. (Rom 3.19)

Det trøstefulle er at lovens dom over meg ikke er grunnlaget for mitt forhold til Gud. Når jeg ikke kan bli kvitt mine synder, når jeg ikke kan omvende meg, når jeg ikke kan angre, når jeg ikke kan tro, er det fordi det er umulig. Jeg har ut fra min syndige natur ingen forutsetninger for det som er rett og godt i Guds øyne. Det vet Gud, og Han forventer det heller ikke av meg. Bare Gud kan gjøre noe med det som loven står maktesløs overfor, og han gjorde det; "Da han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet."

Dette gjelder også for deg som leser dette. Det som er umulig for deg, på grunn av ditt syndige kjød, "det gjorde Gud". Han har gjort det i ditt sted.

Forsoninga er vunnen i Jesu Kristi blod,
Til meg frå korset freden hans er floten.
Kvi har eg gått og ottast? Mi sak den er då god
Den store skiljeveggen ned er broten.
Ja, dagen er no kommen, og natta er forbi,
Og fangehuset opna, kvar fange kan bli fri,
Sjå fiendskapen er for evig ute!

Det er meg openberra at eg eig barnerett,
For Gud med meg i Kristus er forsona.
Og eg som har meg gremma og aldri skjøna rett
Kor eg i dommen skulle verta skona,
Eg som i all mi betring , mi tru og gudleg sed
Mi gjerning og min lydnad fann aldri hjartefred,
Eg er no alt i Jesus Kristus salig!

(Sangboken nr 251)