Artikkel nr 2 fra blad nr 1-2001
Emne: Andakt
Viktig næring
Av Kjell Dahlene.

"… en god Kristi Jesu tjener, som nærer deg ved troens og den gode læres ord som du har fulgt". 1 Tim 4,6

Vårt forhold til Jesus vil vise seg i vårt forhold til hans ord. Frukten av vårt liv og vår tjeneste er avhengig av i hvilken grad vi tilegner oss dette ordet, lever i det og er lydig mot det. Noen som sier at de tror alt i Bibelen, men de åpner sjelden bibelen sin. Holdningen er rett, men det praktiske livet viser ingen avhengighet av dette ordet. Timoteus stod i en ansvarsfull oppgave i Efesus. Han skulle tjene menigheten ved å undervise dem om kristen tro og kristent liv. I en slik stilling gjelder det ikke bare å ha kunnskap om det som er rett, men å leve i Guds ord. Guds ord er mat for vårt åndelige liv. Forsømmer vi denne næringen vil vi oppleve: "Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød" (Sal 102,5).

Det er hele Guds ord som er gitt oss til næring. Noen lever bare på kjerneord, kjerneord som er gode å ha, men det er Guds ord som helhet som gir det rette kosthold. Når Guds ord er mat så skjer det en vekst ved det å leve i ordet. Ikke alt forstår vi like godt, men vi får likevel leve i det. Den åndelige utvikling skjer. De åndelige sanser blir oppøvd når vi bruker dem (Heb 5,14).

Ved Guds ord næres vår tro på Kristus og vårt kjennskap til den gode lære. Vi utrustes til den kamp vi skal kjempe for å vinne seier. Bare når vi selv lever i og næres av ordet, kan vi gi ordet videre på en rett måte. "En som på en rett måte utdeler sannhetens ord" (2 Tim 2,15).