Artikkel nr 6 fra blad nr 4-2000
Emne: Kommentar
Homo-propaganda
Av Olav Hermod Kydland.

Debatten om homofili og homofile parforhold fortsetter i media med uforminsket styrke. Både på TV og på kinoer vises det filmer hvor homofile forhold framelskes og godtas på lik linje med heterofile. Likedan møter vi den samme holdning både i tidsskrifter og aviser. Den jevne mann bombarderes av disse holdninger og mange ser ut til å akseptere at homofil praksis er legitimt.

For noen måneder siden ble det vist en dokumentarfilm på TV: "B.E. – skitne, syndige meg". Filmen handler om en en ung mann på 20 år som angivelig har tatt sitt eget liv på grunn av kirkens syn på homofili.

Filmskaperne, som selv er homofile, bruker imidlertid dette selvmord for å få folk flest og kirken i særdeleshet til å forandre syn på homofil praksis. Valg av aktører, redigering og markedsføring vitner om at filmen ikke er en objektiv dokumentar, men et partsinnlegg for en homofil livsstil.

Det er selvfølgelig dypt tragisk at en ung mann tar sitt eget liv. Men å bruke en slik hendelse for å manipulere opinionen, er både forstemmende og umoralsk. – Ifølge amerikansk forskning lever menn med homofil atferd mellom 25-30 år kortere enn de med heteroseksuell atferd (Dagen 15.03.2000), og ifølge forskningsinstituttet Novas undersøkelse fra 1999 kommer det fram at en av fire homoseksuelle har forsøkt å ta sitt liv minst en gang før fylte 25 år. Disse tallene taler sitt tydelige språk, men ikke slik som homoaktivistene tolker dem. De hevder nemlig at dette skyldes kirkens holdning til homofili. Sannheten er imidlertid at de fleste homofile verken har tilknytning til kristne miljøer, eller bryr seg om hva kirken mener i denne saken. Derfor er det ikke sant og helt misvisende å hevde at det er kirken som er skyld i at så mange tar eller forsøker på å ta sitt eget liv. – Guds ord og lov er alltid hellig og god for menneskene, men den som setter seg opp mot Gud og hans livslover, må selv ta konsekvensene av dette. Den homofile livsstil er nemlig både naturstridig og et opprør mot Guds ordninger hvor det livslange, monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne er det grunnleggende.

Den homofile livsstilen er også samfunnsødeleggende. Da det ikke blir barn av slike forhold, vil det bli færre og færre til å utføre produktivt arbeid. Følgelig vil samfunnet få stadig større problemer med å takle mange saker, f.eks. eldrebølgen. Og i sin ytterste konsekvens vil en ren homofil livsstil føre til at menneskeheten dør ut av seg selv. Dette hører man lite om i dagens debatt.

Overfor Gud er vi imidlertid alle syndere som trenger Guds nåde som gis ved forløsningen i Jesus Kristus for hver den som tror på ham. Jesus ble gjort til synd for oss, for at vi som tar vår tilflukt til ham, skulle bli rettferdige for Gud (2 Kor 5,21). Hadde den unge mannen som begikk selvmord fått høre dette evangelium i tide, kunne kanskje utfallet for ham blitt annerledes.

Ingen kan imidlertid leve i synd og samtidig være en kristen, men alle faller i synd. Guds ord sier nemlig at de som lever eller godtar at andre lever i homofile forhold, farer vill og skal ikke arve Guds rike, se 1 Kor 6,9-10. Når Guds ord taler klart om at homofil praksis er synd, kan ikke Jesu Kristi kirke forandre syn i denne sak. Dersom den skulle gjøre det, er den ikke lenger Kristi kirke, men en løgnkirke som fører folk i fortapelsen. Det er det de homofile aktivistene går inn for, selv om de kanskje ikke forstår det, og forfører mange.

Det er trist å måtte konstatere at homo-propagandaen skyller over landet vårt som en flodbølge. Målet er at alle skal anerkjenne homofile forhold på samme linje som heterofile. De som kjemper i mot, blir betegnet som hjerteråe, kjærlighetsløse og ofte stilt på linje med rasister. Men dette må vi tåle. Selv om Den norske kirkes lærenemnd svikter og forvirringen er stor innen statskirken, må vi aldri vike fra Skriftens ufeilbarige ord.

Jesus sier nemlig at mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange (Matt 24,10). Derfor må vi holde oss våkne ved Guds ord og bønn slik at ingen av oss skal bli forført.

Apostelen Paulus skriver i sitt svanebrev: "Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem" 2 Tim 4,2-3.

Men det er godt å vite under prøvelser og trengsler hva Jesus sier: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå" Matt 24,35.