Artikkel nr 9 fra blad nr 2-2000
Emne: Påske
Vær alltid beredt!
Av Ragnar Hansen.

Det er ofte tale om beredskap i vår tid. Også skjerpet beredskap.

Men det finnes en type beredskap som er viktigere enn alt annet. Nemlig den som sikter mot Jesu komme. Dette er de fleste ikke oppmerksom på. Materialismens ånd preger mer og mer samfunnet vårt. En vil ikke være med på at det er nødvendig med en beredskap som har med Jesu komme å gjøre.

- Men Jesus ser alvoret her. Av hans befalinger finner vi også de som klart understreker hvor avgjørende og nødvendig det er å leve i samfunn med han.
- For Jesus ser framover. Derfor taler han klart om den beredskapen som mennesker må leve i om det skal gå evig godt: "La hoftene være ombundet og lampene brennende" (v 35). "Og vær dere som folk som venter på sin herre…"

Bibelen taler klart og tydelig om at Jesus skal komme igjen. (Matt 24,30 og 36)

Bare Gud vet når dette skal skje. Og jeg tror at Jesus daglig venter på klarsignal fra sin Himmelske Far, klarsignalet om å hente sine hjem.

Desto mer nødvendige er Jesu befalinger: "Vær da også dere rede!" (v 40) Og i vers 37: "Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer!"

Bibelen taler også klart om den åndelige søvn. Er vi klar over denne søvnens makt?

Det ser ut til at den onde i altfor mange tilfeller får makt over de som ønsker å leve i samfunn med Jesus. Grunnen er den hevn han svor overfor Gud da han gikk tapende bort fra Golgata, og han bruker mange "uskyldige" ting for å nå sitt mål: Guds barns gudsforhold skal ødelegges!

Her kunne listes opp mye. Vi kan nevne stikkord som ufred, baktalelse, uærlighet, upålitelighet m.m. Kjenner vi oss igjen? Ofte må vi erkjenne - også vi som er forkynnere og sjelesørgere - at slik står det til med oss. Derfor ser Jesus det nødvendig å tale slik som han gjør. Hard tale? Vel, men talt i kjærlighet og godhet - til vårt evige vel.

Vi vet ikke dag eller tid for Jesu gjenkomst. Men en ting vet vi: Jesus kommer snart!

Mange forhold gir klar beskjed om det.

Da er ett spørsmål avgjørende: Er du og jeg rede? Dersom ikke - hva da? Blir latt tilbake…

Jeg skulle ønske at dette med Jesu snarlige gjenkomst ville utløse en ekte og sann erkjennelse i våre hjerter, en erkjennelse som gir visshet om at vi blir med når han kommer…

Sentralt i denne sammenheng er 1 Joh 1,9: Bekjent synd er tilgitt synd.

Ei sangstrofe lyder slik: "Om Jesus kom i denne stund, og henta heim si brud".

I livssamfunnet med Jesus skapes denne forunderlige lengsel etter å få møte han - brudgommen. Måtte vi få leve i denne salige forvissning og forventning. Den åndelige beredskap.

Blir du med? Blir jeg med? Ja, må dette spørsmålet bli så påtrengende for oss at vi daglig får leve i Jesus og hans forso-ningsverk.

Da er vi lykkelige. Da går vi til noe som er bedre enn alt vi kan tenke oss her.

La oss sammen istemme: Ja, kom, Herre Jesus